Ultima modificare: 22 April 2018.
 
* @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> track_downloads): ?>
get('show_page_heading')): ?>

Anunturi publice

show_icon && $category->icon) || ($params->show_category_title) || ($params->show_image && $category->image) || ($category->description_full && $params->show_description) ): ?>
show_category_title && $category->title): ?>

show_icon && $category->icon): ?> * @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> Folder Anunturi publice canPerform('edit') && $category->isLockable() && $category->isLocked()): ?> Locked enabled): ?> Draft get('show_category_owner_label', 1) && !$category->isNew() && $this->object('user')->getId() == $category->created_by): ?> Owner

* @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; $redirect = isset($redirect) ? $redirect : 'referrer'; $show_delete = isset($show_delete) ? $show_delete : $category->canPerform('delete'); $show_edit = isset($show_edit) ? $show_edit : $category->canPerform('edit'); $button_size = 'btn-'.(isset($button_size) ? $button_size : 'small'); $parentOpen = isset($parent) ? '<' . $parent . (isset($parentClass) ? ' class="' . $parentClass . '"' : '') . '>' : '

'; $parentClose = isset($parent) ? '' : '

'; if ($redirect === 'referrer' && isset($menu) && isset($menu->query['slug']) && $menu->query['slug'] == $category->slug) { $show_delete = false; } if ($category->isNew()) { $show_delete = $show_edit = false; } ?> isLockable() && $category->isLocked()) && ($show_edit || $show_delete)): ?> Edit 'post', 'url' => (string) $this->helper('route.category',array('entity' => $category), true, false), 'params' => array( 'csrf_token' => $this->object('user')->getSession()->getToken(), '_action' => 'delete', '_referrer' => base64_encode((string) $this->object('request')->getUrl()) ) ); if ($redirect === 'referrer') { if ((string)$this->object('request')->getReferrer()) { $data['params']['_referrer'] = base64_encode((string) $this->object('request')->getReferrer()); } else { $data['params']['_referrer'] = base64_encode(JURI::base()); } } ?> Delete show_image && $category->image): ?> Anunturi publice description_full && $params->show_description): ?>
show_subcategories && count($subcategories)): ?> id && $params->show_categories_header): ?>

Categories

* @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; $redirect = isset($redirect) ? $redirect : 'referrer'; $show_delete = isset($show_delete) ? $show_delete : $category->canPerform('delete'); $show_edit = isset($show_edit) ? $show_edit : $category->canPerform('edit'); $button_size = 'btn-'.(isset($button_size) ? $button_size : 'small'); $parentOpen = isset($parent) ? '<' . $parent . (isset($parentClass) ? ' class="' . $parentClass . '"' : '') . '>' : '

'; $parentClose = isset($parent) ? '' : '

'; if ($redirect === 'referrer' && isset($menu) && isset($menu->query['slug']) && $menu->query['slug'] == $category->slug) { $show_delete = false; } if ($category->isNew()) { $show_delete = $show_edit = false; } ?> isLockable() && $category->isLocked()) && ($show_edit || $show_delete)): ?> Edit 'post', 'url' => (string) $this->helper('route.category',array('entity' => $category), true, false), 'params' => array( 'csrf_token' => $this->object('user')->getSession()->getToken(), '_action' => 'delete', '_referrer' => base64_encode((string) $this->object('request')->getUrl()) ) ); if ($redirect === 'referrer') { if ((string)$this->object('request')->getReferrer()) { $data['params']['_referrer'] = base64_encode((string) $this->object('request')->getReferrer()); } else { $data['params']['_referrer'] = base64_encode(JURI::base()); } } ?> Delete
show_icon && $subcategory->icon): ?> * @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> canPerform('edit') && $subcategory->isLockable() && $subcategory->isLocked()): ?> Locked enabled): ?> Draft get('show_category_owner_label', 1) && $this->object('user')->getId() == $subcategory->created_by): ?> Owner
show_document_search)): ?> * @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> track_downloads): ?>
show_documents_header): ?>

Documents

* @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> show_document_search): ?>
get('show_category_filter', 1)): ?>
get('show_tag_filter', 1)): ?>
get('show_owner_filter', 1)): ?>
get('show_date_filter', 1)): ?>
search && isset($documents) && !count($documents)): ?>

Your search did not match any documents.

tag): ?>

Tagged in:

Showing documents tagged with . Show all

show_document_sort_limit && count($documents)): ?> canPerform('edit') || $document->canPerform('delete')) { $can_manage = true; break; } } ?> show_document_created): ?> document_title_link !== 'download'): ?> show_document_created): ?> document_title_link !== 'download'): ?>
icon && $params->show_document_icon): ?> document_title_link): ?> * @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; ?> document_title_link): ?> document_title_link): ?> title_link === $document->download_link): ?> show_document_size && $document->size) || ($document->storage_type == 'file' && $params->show_document_extension)): ?> ( storage_type == 'file' && $params->show_document_extension): ?> show_document_size && $document->size): ?> 0 B ) title_link === $document->download_link && ($params->show_document_size && $document->size || $document->storage_type == 'file' && $params->show_document_extension)): ?> (0 B) show_document_hits && $document->hits): ?> ( downloads) show_document_recent && $this->isRecent($document)): ?> New canPerform('edit') && $document->isLockable() && $document->isLocked()): ?> Locked enabled || $document->status !== 'published'): ?> enabled ? $this->translate($document->status) : $this->translate('Draft'); ?> get('show_document_owner_label', 1) && $this->object('user')->getId() == $document->created_by): ?> Owner show_document_popular && ($document->hits >= $params->hits_for_popular)): ?> Popular helper('player.render', array('document' => $document)) ?> force_download || empty($player)): ?> force_download): ?> data-mimetype="" data-extension="" > Download show_document_size && $document->size) || ($document->storage_type == 'file' && $params->show_document_extension)): ?> (storage_type == 'file' && $params->show_document_extension): ?>show_document_size && $document->size): ?>0 B) canPerform('edit') || $document->canPerform('delete')): ?> * @link http://www.joomlatools.com */ defined('KOOWA') or die; $show_delete = isset($show_delete) ? $show_delete : $document->canPerform('delete'); $show_edit = isset($show_edit) ? $show_edit : $document->canPerform('edit'); $button_size = 'btn-'.(isset($button_size) ? $button_size : 'small'); ?> isLockable() && $document->isLocked()) && ($show_edit || $show_delete)): ?>
Edit 'post', 'url' => (string)$this->helper('route.document',array('entity' => $document), true, false), 'params' => array( 'csrf_token' => $this->object('user')->getSession()->getToken(), '_action' => 'delete', '_referrer' => base64_encode((string) $this->object('request')->getUrl()) ) ); if ($this->parameters()->view == 'document') { if ((string)$this->object('request')->getReferrer()) { $data['params']['_referrer'] = base64_encode((string) $this->object('request')->getReferrer()); } else { $data['params']['_referrer'] = base64_encode(JURI::base()); } } ?> Delete
parameters()->total): ?>

Contact

 

Adresa: sat Rosiesti, com. Rosiesti, jud. Vaslui

Telefon: 0235/436610

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Rosiesti

Localizare

Comuna Rosiesti este situata in partea de centru spre est a judetului Vaslui.
Resedinta comunei, satul Rosiesti, se afla la 38 km de municipiul Vaslui. Satele componente ale comunei sunt: Rosiesti, Valea Lui Darie, Idrici, Idrici de Jos, Gara Rosesti, Rediu si Codreni.

Citeste mai departe...

Scroll to top